Vi ger dig inspirerande och värdefull kunskap om kroniska inflammationer och dess betydelse för västerländska sjukdomar.

Läs för egen skull eller för att coacha andra.

Denna kurs i Nutrition & Inflammatorisk ohälsa behandlar grunderna vad gäller immunförsvar, kognition och kroniska inflammationer. Många livsstilsrelaterade sjukdomar har kroniska inflammationer som delkomponent i orsakskomplexet. Allergier,astma och autoimmunitet är alla exempel på sjukdomar med ett för aktivt och felkalibrerat immunförsvar. I centrum står tunntarmen och den immunreglering som sker där. Denna kurs ger dig grunderna i ämnet och för fördjupning hänvisas till studier inom funktionsmedicin. Du kommer få en gedigen teoretisk förståelse i ämnet, men också konkreta verktyg för hur du kan få dina kommande patienter att revolutionera sin inflammatoriska ohälsa.

Kurskompendium

Ett professionellt kurskompendium i digital form ingår, men du kan också välja att köpa till ett tryckt kurskompendium för bästa inlärning

Kursinnehåll

Läs denna kurs om du på djupet vill lära dig kostens betydelse för inflammatorisk ohälsa och / eller vägleda andra till att förebygga eller reversera autoimmuna och andra inflammatoriska sjukdomar

 • 23 videoföreläsningar på ungefär 7 timmar

  Kursen består av 23 stycken inspelade videoföreläsningar på ungefär 7 timmar som följer det kompendium du får utskickat per post.

 • Kompendium 100 sidor

  Med post skickar vi ut ett kompendium på över 100 sidor så du kan kombinera den digitala miljön med att läsa i ett riktigt kompendium. Kursens struktur följer kompendiets innehåll.

 • Texter, dokument och digitala åhörarkopior

  Kursen innehåller texter, illustrationer och digitala åhörarkopior för bästa förståelse.

 • Lär dig tolka labbtester

  I kursen lär du dig tolka alla hälsomarkörer som ingår i en bred blodanalys, en fettsyraprofil och ett födoämnesintoleranstest, samt hur du översätter resultatet till kost- och livsstilsråd.

 • Digitalt kunskapsprov

  Kursen innehåller digitala övningsprov och avslutningsvis ett digitalt kunskapsprov som du behöver klara till 80 % för godkänt resultat.

 • Kursintyg

  Efter godkänt kunskapsprov och inlämnade klientfall genereras ett digitalt kursintyg som du kan använda för att delvis tillgodoräkna dig kursinnehåll och kursavgift om du väljer att läsa vidare. Kursintyget är giltigt i 3 år.

 • Tillgång till kursen under din utbildningsperiod

  Du har tillgång till denna kurs under 12 månader från inskrivningsdatum.

Kapitel

Under varje kapitel ser du de olika avsnitten

 1. 1
  • Välkommen till Nutrition & Inflammatorisk ohälsa

  • Köp kurskompendiet Nutrition & Inflammatorisk ohälsa

  • Ladda ner Chrome-appen för snabb tillgång till ditt digitala innehåll

  • Villkor för GODKÄNT på kursen

  • Tillgodoräkna dig denna kurs

  • Uppdateringslogg

  • Lärare på denna kurs

  • Kontakta oss

 2. 2
  • Digitala åhörarkopior

  • Digitalt kurskompendium Nutrition & Inflammatorisk Ohälsa

  • Instuderingsfrågor för egen inlärning

 3. 3
  • Provinstruktioner för digitalt kunskapsprov och övningsprov

 4. 4
  • Övningsprov Nutrition & Inflammatorisk ohälsa

 5. 5
  • Introduktion till immunförsvar och inflammation

  • Det medfödda immunförsvaret

  • Inledning och det medfödda immunförsvaret

  • Det förvärvade immunförsvaret

  • Inflammation

  • Det förvärvade immunförsvaret och inflammation

  • Autoimmunitet

  • Överkänslighetsreaktioner

  • Autoimmunitet och födoämnesintoleranser

 6. 6
  • Introduktion hjärnans metabolism och belöningssystem

  • Blod-hjärnbarriären (BBB)

  • Hjärnans metabolism

  • Blod-hjärnbarriären (BBB) och hjärnans metabolism

  • Hjärn-tarmaxeln

  • Belöningssystemet och beroende

  • Mat- och sockerberoende

  • Signalsubstanser och beroende

  • Livsmedel och beroende

  • Hjärn-tarm-axeln och beroende

 7. 7
  • Introduktion till modern livsstil och den inflammatoriska maten

  • Evolutionärt utvecklade skydd mot infektioner

  • Tarmbakterier och deras funktion

  • Tarmbakterier och metabol ohälsa

  • Tarmbakterier och inflammatorisk ohälsa

  • Tarmbakterier och läckande tarm

  • Tarmbakterier och kroniska inflammationer

   GRATIS DEMO
  • Den anti-inflammatoriska maten

  • Den inflammatoriska maten

  • Socker

  • Spannmål

  • Socker och spannmål

  • Celiaki och veteallergi

  • NCGS, NCWS och avslutning spannmål

   GRATIS DEMO
  • Mejeriprodukter

  • Mejeriprodukter del 1

  • Mejeriprodukter del 2

  • Vegetabiliska oljor

  • Sammanfattning av den moderna matens inflammationsdrivande faktorer

  • Vegetabiliska oljor och avslutning

 8. 8
  • Introduktion till kost, näring och inflammatorisk ohälsa

  • Inledning till kost, näring och inflammatorisk ohälsa

  • Autoimmuna sjukdomar

  • De 3 AIP-studierna

   GRATIS DEMO
  • IBS

  • Allergier, intoleranser och astma

  • Diabetes typ 1

  • Hashimotos och Graves sjukdom

  • Reumatism (reumatoid artrit, RA)

  • Psoriasis

  • Crohns sjukdom / ulcerös colit

  • Klinisk depression

  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  • Övriga sjukdomar

 9. 9
  • Introduktion till anamnes, status och labbtester

  • Inledning anamnes, status och labbtester, samt punkt 1

  • Anamnes

  • Status

  • 1. Blodmarkörer (CRP, sänkan (SR)

  • Grundkunskaper om omega-3 och omega-6

  • 2. Fettsyreprofil för omega-6/omega-3

  • Labbtester

  • 1. Blodanalys

  • Genomgång blodanalys

  • 2. Fettsyreprofil

  • Genomgång fettsyreprofiltest

  • 3. Allergi- och födoämnesintoleranstest

  • Genomgång födoämnesintoleranstest

  • Amerikanska Cyrex test av antikroppar mot spannmålsproteiner

  • 4. Avföringsprov

  • 5. Test av läckande tarm

  • 6. Test av oxidativ stress

  • Funktionsbedömning

 10. 10
  • Introduktion till hälsoprogram vid inflammatorisk ohälsa

  • Individanpassning och yrkesroll

  • Värdegrunder vid rådgivning och hälsocoachning

  • Inledning Hälsoprogram

  • Kosthållning vid inflammatorisk ohälsa

  • Kosthållning vid IBS och lättare åkommor

  • Kosthållning vid autoimmuna sjukdomar

  • Kosthållning vid histaminintolerans

  • Kosthållning vid inflammatorisk ohälsa

  • Kosttillskott vid IBS, allergier, intoleranser och astma

  • Specialtips för bättre tarmflora

  • Specialtips vid läckande tarm

  • Extra värdefulla livsmedel och tillskott

  • Kosthållning vid depression och neuropsykiatriska sjukdomar

  • Kosttillskott vid depression och neuropsykiatriska sjukdomar

  • Måltidsfrekvens vid inflammatorisk ohälsa

  • Övriga livsstilsråd vid inflammatorisk ohälsa

  • Hälsoprogram för punkt 2-8

  • Kontraindikationer vid kost-, närings- och livsstilsordination

  • Kontraindikationer

 11. 11
  • Klientfall Gerd

  • Klientfall Daniel

 12. 12
  • Kunskapsprov Nutrition & Inflammatorisk ohälsa (F03)

 13. 13
  • Kursintyg

Kursen är en delkurs i yrkesprogrammen till Kost- & Hälsocoach

Tillgodoräkna dig innehållet samt 50 % av kurskostnaden när du läser vidare

Kursledare

Kursavgift

Välj mellan att delbetala under 6 mån eller betala full kursavgift direkt.

Du får tillgång till kursen på en gång efter betalning här på hemsidan.