Kursen Lär dig Grunderna i funktionsmedicin ger dig en förståelse för begreppet funktionsmedicin.

I kursen får du en överblick över det funktionsmedicinska kunskapsområdet.

Du lär dig också först den funktionsmedicinska arbetsmetodiken utifrån ett patientfall kring hypothyreos.

Lär dig grunderna i framtidens medicin

 • Videoföreläsningar på totalt knappt 3 timmar

  Kursen består av 11 stycken inspelade videoföreläsningar på totalt knappt 3 timmar.

 • Fakta, statistik & ämneskunskaper

  Förstå dagens sjukdomspanorama och den konventionella sjukvårdens mående och på vilket sätt funktionsmedicin kan vara räddningen för båda. Få en genomgång av de viktigaste mag-tarmpatologierna sett från funktionsmedicinsk synvinkel.

 • Patientfall

  Lyssna igenom ett patientfall (hypotyreos) av Dr. Peter Martin, funktionsmedicinsk läkare och upptäck skillnaden i kunskaper, synsätt och bemötande med den konventionella vården.

Innehåll

 1. 1
  • Välkommen till kursen Lär dig Grunderna i funktionsmedicin

  • Institute for Functional Medicine (IFM)

  • Funktionsmedicin som medicinsk disciplin

  • Funktionsmedicin som medicinsk disciplin

  • Konventionell medicin vs funktionsmedicin

  • Konventionell medicin vs funktionsmedicin

  • Sjukdomsstatistik

  • Sjukdomsstatistik

  • Sjukvårdssystemets mående

  • Sjukvårdssystemets mående

  • Funktionsmedicinens utmaningar

  • Funktionsmedicinens utmaningar

  • Dr Mark Hyman om funktionsmedicin

  • Dr Rangan Chatterjee om hur sjukdomar kan försvinna

  • Dagens näringsfattiga kost

  • Dagens näringsfattiga kost

  • Fördelar och nackdelar med näringssupplementering

  • Fördelar och nackdelar med näringssupplementering

   GRATIS DEMO
 2. 2
  • Innehåll i denna grundkurs

  • Basal fysiologi

  • Basal fysiologi

  • Basal fysiologi fortsättning

  • Basal fysiologi fortsättning

  • Patologi 1: Hypoklorhydri & gall/enzym-insufficiens + SIBO

  • Patologi

  • Patologi: Autoimmunitet

  • Patologi: Autoimmunitet

  • Diagnostik: SIBO

 3. 3
  • Innehåll i denna grundkurs

  • Behandlingsstrategier vid mag-tarmpatologier

  • Behandling av SIBO

 4. 4
  • Inget innehåll i denna grundkurs

 5. 5
  • Innehåll i denna grundkurs

  • Patientfall hypotyreos

 6. 6
  • Inget innehåll i denna grundkurs

 7. 7
  • Inget innehåll i denna grundkurs

  • Tack för denna gång!

 8. 8
  • Vill du läsa vidare inom funktionsmedicin?

Kursavgift

Köp kursen och ha tillgång till den under hela 6 månader