Lär dig att hjälpa individer och grupper att nå sitt önskade läge

Alla modeller och metoder inom kommunikation, beteendeförändring, ledarskap och coachning har sina för- och nackdelar. Vår pedagogik bygger på att de bästa kunskaperna och färdigheterna erhålls när modellerna och metoderna individanpassas och används vid rätt tidpunkt i utvecklingsprocessen.

Ledarskap är enligt oss metoder för självkännedom och självutveckling och det finns bara ett rätt att leda, ditt eget sätt, och det handlar i grunden om att förstå dig själv och att förstå hur du uppfattas av och påverkar andra. Det handlar också om hur du arbetar med målsättningar och mål, och att du kartlägger dina egna styrkor, och hur du ska använda dessa styrkor för att förflytta dig ut ur din trygghetszon till den zon där du utvecklas, når dina mål och växer som människa.

Coachning är för oss en central del av ledarskapet, som rymmer flertalet olika tekniker där du befrämjar en persons eller en grupps möjligheter att frigöra och maximera sina prestationer.

I utbildningen till Coach 2.0 vävs strategier från professionella kommunikations-, ledarskaps- och coachningsmodeller ihop med vår egen erfarenhet i en process där du får lära dig att förstå och respondera på olika egenskaper och beteenden för att utveckla ditt självledarskap och ditt eget sätt att leda och coacha andra individer och grupper till att utvecklas och nå sina mål.

Den digitala versionen av Coach 2.0 fokuserar på dig som vill lära dig hantverket på djupet utifrån dina unika egenskaper genom egenstudier i din egen takt. Du får hjälp att utveckla dina coachtekniker genom att arbeta med ett flertal olika hemuppgifter i kombination med de faktatexter, inlästa presentationer, digitala föreläsningar och nedladdningsbara PDF-filer som kursen består av.

Målgrupp

Coach 2.0 vänder sig till alla som vill utveckla sitt självledarskap och som vill lära sig att kommunicera med och leda och coacha andra individer och grupper på ett bättre sätt för att utvecklas och nå sina mål.

Det spelar ingen roll om du går utbildningen med ett yrkesmässigt eller privat syfte. Kunskaperna och färdigheterna du erhåller kan du använda i din relation och kommunikationen med kollegor, anställda, kunder och anhöriga.

Utveckla ditt eget sätt att kommunicera med och coacha individer och grupper

 • 12 videoföreläsningar

  Kursen består av 12 stycken inspelade videoföreläsningar på dryga 2 timmar där du får en grundlig genomgång av effektiva ledarskapsmodeller och coachningstekniker

 • Kunskap för livet

  Du får insikter och kunskap från modeller som DISC-metoden, situationsanpassat ledarskap, FIRO, 7 habits of higly effective people och mycket mer

 • Öva praktiskt

  I kursen behöver du omsätta teori till praktik och rapportera om dina upplevelser och reflektioner till kursledningen genom att arbeta med ett stort antal hemuppgifter

 • Digitalt innehåll

  Den digitala kursen består av faktatexter, inlästa presentationer, digitala föreläsningar, nedladdningsbara PDF-filer, case-studier och ett antal kunskapsprov

 • Tentamen

  Kursen innehåller flera digitala kunskapsprov som du behöver klara till 80 % för godkänt resultat samt behöver du lämna in och få godkänt på en examensuppgift

 • Kursintyg

  Efter godkända kunskapsprov och godkänd examensuppgift genereras ett digitalt kursintyg (giltigt i 3 år) du enkelt kan dela i ditt CV och sociala medier.

Kursledare

Kursledare

Johan Birath

Johan är utbildare, föreläsare och mentor med gedigen erfarenhet från att hjälpa individer, team och företag att utvecklas och nå mål i krävande situationer.

Referenser från tidigare kursdeltagare

Nicole Möllerberg

Den här utbildningen ger fantastisk kunskap för att väva ihop allt praktiskt som coach.

Nicolina Eriksson

Vitaliserande både privat och i mitt yrkesliv. Johan inspirerar med sin erfarenhet och enorma kompetens. Så meningsfullt!

Silje Vik Vilval

Vill du komma vidare i din relation till dig själv och i förhållande till andra människor är detta kursen för dig!

Självledarskap och självmedvetenhet

Ledarskapet börjar alltid med dig själv, hur du ser på och uppfattar dig själv och hur du interagerar och kommunicerar med andra individer och grupper. För att du ska bli framgångsrik som coach behöver du kartlägga och förstå dina egna egenskaper och styrkor.

Individers olika egenskaper och behov

DISC används för att utveckla självkännedom och kommunikation mellan olika individer och målsättningen är att förstå och anpassa kommunikation för att nå ett samförstånd och hur du går tillväga för att undvika missförstånd och konflikter. Du kommer få lära dig att förstå hur du utifrån ditt eget självledarskap leder och coachar andra individer utifrån deras egenskaper och beteenden för att de ska utvecklas och nå sina mål.

Samtalsmetoder och kommunikation

Effektiv retorik och kommunikation är en delkurs i utbildningen med fokus på hur du kommunicerar och interagerar med olika individer och grupper för att skapa samförstånd, förståelse, övertygelse, motivation samt vilja att ta till sig och minnas dina budskap.

Att coacha en individ till nästa utvecklingsnivå

Situationsanpassat ledarskap är en modell som långsiktigt utvecklar individer så att de kan uppnå sin högsta prestationsnivå i fråga om specifika mål eller uppgifter. Flexibiliteten du får lära dig i ditt ledarskap och din coachning hjälper individer att leda, styra och motivera sig själva att utvecklas och nå mål genom 4 utvecklingsnivåer.

Att coacha en grupp till nästa utvecklingsnivå (FIRO)

Du får lära dig hur personer i en grupp relaterar till varandra, hur gruppmedlemmar rollsöker och vad som driver konflikter i gruppen. Du lär dig hur du coachar gruppen genom olika utvecklingsnivåer för att den ska utvecklas, arbeta mot gemensamma mål och bli resultatorienterad. Metoden bygger på FIRO - Fundamental Interpersonal Relations Orientation och identifierar 3 utvecklingsnivåer som en grupp utvecklas genom samt de olika krav som ställs på dig som coach för att leda gruppen till den tredje utvecklingsnivån, där gruppen blir självständig, tar eget ansvar och arbetar mot gemensamma mål.

Kursplan

Ta del av översikten över samtliga lektioner i kursen

 1. 1
  • Välkommen till utbildningen Cert. PI Coach 2.0

   GRATIS DEMO
  • Information om utbildningen Cert. PI Coach 2.0

  • Ladda ner Chrome-appen för snabb tillgång till det digitala innehållet

  • Ladda ner Acrobat Reader för att fylla i och ladda upp ifyllningsbara formulär

  • Villkor för GODKÄNT på kursen

  • Uppdateringslogg

  • Introduktion av kursansvarige Johan Birath

 2. 2
  • Digitala instuderingsfrågor och digitalt certifieringsprov

 3. 3
  • Självledarskap och självkännedom

  • Genomgång av metoder för självledarskap och självinsikter

  • Uppgift - definiera dina superkrafter och hur du når mål

  • Uppgift - utveckla dina egna metoder för att åstadkomma en förändring som blir varaktig

  • Uppgift - 5 steg till bättre effektivitet i vardagen

  • Kunskapskontroll

 4. 4
  • Att coacha och leda individer

  • Genomgång av att coacha individer

  • Föreläsning om att coacha individer

  • Uppgift - att möta individers olika egenskaper och behov

  • Uppgift - coacha Evelyn att utvecklas och nå mål

  • Uppgift - hjälp Fredrik till varaktig förändring

  • Kunskapskontroll

 5. 5
 6. 6
  • Effektiv retorik och kommunikation

  • Genomgång av retorik och kommunikation

  • Exempelfrågor att använda och tips för Coachrollen

  • Uppgift - utveckla din kommunikation

 7. 7
  • Case-studie

 8. 8
  • Att leda och coacha grupper

  • Genomgång av att leda och coacha grupper

  • Föreläsning om att leda och coacha grupper

  • Uppgift - definiera dina egna tekniker för att coacha en grupp enl. FIRO

  • Kunskapskontroll

 9. 9
  • Att hålla svåra samtal

  • Genomgång av att hålla svåra samtal

  • Uppgift - definiera din egen plan för svåra samtal

 10. 10
  • Coachning på distans

  • Genomgång av coachning på distans

  • Uppgift - anpassa dina online-möten efter dina egna egenskaper

 11. 11
  • Föreläsning om att få ihop det i praktiken

 12. 12
  • Instuderingsfrågor

 13. 13
  • Förutsättningar för inlämning av examensuppgift

  • Examensuppgift (chefer och ledare)

  • Examensuppgift (coacher och tränare)

 14. 14
  • Information om din tentamen

  • Hemtentamen

 15. 15
  • Kursintyg

Har du frågor angående utbildningen?

Maila oss

Tack så mycket

Kursavgift

Välj mellan att delbetala under 6 mån eller betala full kursavgift direkt.

Du får tillgång till kursen på en gång efter betalning här på hemsidan.